A- A+

Oferta

Współczesne aglomeracje i miasta oraz duże zakłady przemysłowe posiadają niezbędną do prawidłowego ich rozwoju podziemną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, która wymaga ciągłego nadzoru. W czasie jej eksploatacji napotykamy na problemy związane z jej dostosowaniem do zmieniających się warunków technicznych i prawnych oraz na problemy związane z ich złym stanem technicznym. Szczególnie bolesne są problemy związane ze złym stanem technicznym sieci objawiające się awariami. Problemy te stają się szczególnie uciążliwe w sytuacji, kiedy ruch drogowy osiągnął wysokie natężenie, a przepisy o ochronie środowiska stają się coraz bardziej rygorystyczne. Awaria wodociągowa czy kanalizacyjna to przerwy w dostawach wody, brak odpływu ścieków, infiltracja wody gruntowej do ścieków i dalej do oczyszczalni ścieków, eksfiltracja ścieków do wód gruntowych, wykopy w ciągach komunikacyjnych. Jednocześnie każdy wykop jest wielką przeszkodą dla systemów komunikacyjnych i zagrożeniem dla infrastruktury podziemnej. Dlatego od kilkudziesięciu lat z powodzeniem stosuje się na świecie bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

TECO proponuje zaawansowaną technologicznie alternatywę dla drogich i uciążliwych metod wymiany bądź naprawy kanalizacji tradycyjnymi metodami wykopowymi. Bez ingerencji w nawierzchnię przykrywającą sieć, bez względu na głębokość jej posadowienia oraz poziom wód gruntowych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu możemy oczyścić rurociąg, a następnie go naprawić.

TECO oferuje zaawansowane technologie bezwykopowe:
Technologie bezwykopowe stosujemy do wszystkich rodzajów kanałów i wodociągów oraz rurociągów przemysłowych w całym zakresie stosowanych średnic i kształtów niekołowych.
TECO ma swój udział w konwersji pomocy skierowanej na ochronę środowiska, na konkretne działania w ochronie wód podziemnych i poprawie bilansu wodno-ściekowego w polskich miastach. Regularnie realizujemy prace renowacyjne na budowach wygranych na przetargach publicznych organizowanych w ramach programów pomocy UE.

Firma TECO prowadzi ciągłe, bieżące badania jakości oraz doświadczenia i próby z nowymi materiałami i technologiami pomagającymi utrzymać światowe parametry techniczne przy utrzymaniu niskiej ceny produktu. Rozwój technologiczny połączony jest z rozwojem technicznym firmy oraz ze wzrostem kwalifikacji zatrudnionych w firmie pracowników.
Copyright © Teco sp. z o. o. 2021
Polityka prywatności
menuchevron-down

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close