A- A+

Wymiana rurociągów BURSTLINING

ZALETY BURSTLININGU STATYCZNEGO
zastosowanie do rurociągów z dowolnych materiałów i o różnym stopniu zniszczenia,
wymiana starej rury na całkowicie nową o żądanych parametrach,
wymiana rurociągu na nowy z zachowaniem dotychczasowej średnicy lub z jej powiększeniem,

Burstlining zwany także krakingiem statycznym jest technologią wymiany rurociągów poprzez wciąganie nowych rur w miejsce niszczonych i rozpychanych w gruncie starych rur. Umożliwia wymianę rur na średnice równe lub większe od średnicy starej rury o dwa zakresy wymiarowe. Burstlining stosuje się do wymiany przewodów wykonanych z kamionki, żeliwa, stali, tworzyw sztucznych, betonu oraz azbestocementu. Prace mogą być prowadzone w przypadku nieszczelnych przewodów, przesuniętych względem siebie rur, pękniętych poprzecznie lub podłużnie a nawet przy brakujących odcinkach rur. Jedynym warunkiem jest możliwość wprowadzenia żerdzi technologicznych do wnętrza rury na całym odcinku przeznaczonym do renowacji.

Wymiana odcinka rurociągu technologią burstliningu wymaga wykonania dwóch wykopów. Wykopu początkowego, w którym instalowana jest laweta z siłownikami hydraulicznymi (wymiary tego wykopu zalezą od użytego sprzętu i zazwyczaj nie przekraczają 1 m szerokości i 3 m długości). Drugi wykop służy do wprowadzania nowej rury. Często z wykopu początkowego wciąga się rury z dwóch kierunków. Ilość i miejsca wykonywania wykopów są optymalizowane ze względu na długości wciąganych odcinków rur, włączenia przyłączy, armaturę, zmiany średnic, kolana, łuki itp. Przeważnie odległości między wykopami technologicznymi wynoszą od 100 do 150 m.

Przed wykonaniem burstliningu należy szczególnie dokładnie przeanalizować dokumentację całej infrastruktury podziemnej leżącej na trasie odcinków. Należy mieć na uwadze, że dopuszczalna odległość między wciąganą rurą a innymi istniejącymi pod ziemią przewodami nie może być mniejsza niż odległość równa wartości maksymalnej strefy oddziaływania rozpychanego gruntu.

Przed przystąpieniem do renowacji wodociągu należy przepiąć wszystkie przyłącza do rurociągu zastępczego, z którego zasilani są odbiorcy na czas wykonywania renowacji.

Burstlining polega na wprowadzeniu z wykopu technologicznego do starego przewodu żerdzi w celu doprowadzenia ich do drugiego wykopu technologicznego. Po zainstalowaniu na doprowadzonej do wykopu elastycznej żerdzi głowicy kruszącej lub głowicy z nożem rolkowym i stożka prowadzącego, do specjalnego adaptera mocuje się nową rurę. Następnie wciąga się za pomocą żerdzi nową rurę rozcinając i rozpychając starą rurę. Pokruszone kawałki starej rury pozostają w gruncie. Po zakończeniu wciągania odcinka łączy się go z następnym odcinkiem rury poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Nowy rurociąg poddaje się procedurze odbiorowej. Następnie do nowej rury włączane są istniejące przyłącza i rurociąg włącza się do eksploatacji.

Copyright © Teco sp. z o. o. 2021
Polityka prywatności
menuchevron-downchevron-right

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close